Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2022

1 10676
Tổng: 3
24876
Tổng: 3
76007
Tổng: 7
81691
Tổng: 0
31918
Tổng: 9
01697
Tổng: 6
46555
Tổng: 0
69488
Tổng: 6
2 93494
Tổng: 3
09390
Tổng: 9
61762
Tổng: 8
94479
Tổng: 6
51768
Tổng: 4
50554
Tổng: 9
36335
Tổng: 8
03138
Tổng: 1
3 37061
Tổng: 7
42113
Tổng: 4
87767
Tổng: 3
48243
Tổng: 7
89242
Tổng: 6
86690
Tổng: 9
37686
Tổng: 4
47153
Tổng: 8
4 46330
Tổng: 3
67147
Tổng: 1
42399
Tổng: 8
12941
Tổng: 5
79110
Tổng: 1
60832
Tổng: 5
50239
Tổng: 2
27492
Tổng: 1
62111
Tổng: 2
5 10619
Tổng: 0
23184
Tổng: 2
84917
Tổng: 8
54997
Tổng: 6
78054
Tổng: 9
05479
Tổng: 6
68404
Tổng: 4
49513
Tổng: 4
01548
Tổng: 2
6 98437
Tổng: 0
76101
Tổng: 1
78356
Tổng: 1
17538
Tổng: 1
20116
Tổng: 7
11584
Tổng: 2
76796
Tổng: 5
74873
Tổng: 0
44816
Tổng: 7
7 33657
Tổng: 2
28958
Tổng: 3
74079
Tổng: 6
98245
Tổng: 9
73301
Tổng: 1
87525
Tổng: 7
91796
Tổng: 5
80395
Tổng: 4
51169
Tổng: 5
8 98969
Tổng: 5
96534
Tổng: 7
62593
Tổng: 2
43769
Tổng: 5
51139
Tổng: 2
28977
Tổng: 4
66224
Tổng: 6
76821
Tổng: 3
75743
Tổng: 7
9 93093
Tổng: 2
35498
Tổng: 7
08663
Tổng: 9
34194
Tổng: 3
05659
Tổng: 4
08181
Tổng: 9
10295
Tổng: 4
00180
Tổng: 8
01293
Tổng: 2
10 08845
Tổng: 9
23768
Tổng: 4
72929
Tổng: 1
25295
Tổng: 4
35106
Tổng: 6
08391
Tổng: 0
17772
Tổng: 9
42119
Tổng: 0
17535
Tổng: 8
11 55427
Tổng: 9
49104
Tổng: 4
61349
Tổng: 3
86317
Tổng: 8
27724
Tổng: 6
29224
Tổng: 6
02801
Tổng: 1
44082
Tổng: 0
99951
Tổng: 6
12 88903
Tổng: 3
85672
Tổng: 9
31953
Tổng: 8
81358
Tổng: 3
55065
Tổng: 1
17818
Tổng: 9
23151
Tổng: 6
93970
Tổng: 7
55448
Tổng: 2
13 46638
Tổng: 1
82472
Tổng: 9
66650
Tổng: 5
76864
Tổng: 0
29436
Tổng: 9
89927
Tổng: 9
95155
Tổng: 0
40306
Tổng: 6
21776
Tổng: 3
14 87219
Tổng: 0
35862
Tổng: 8
48563
Tổng: 9
96764
Tổng: 0
30775
Tổng: 2
52762
Tổng: 8
32850
Tổng: 5
90213
Tổng: 4
66581
Tổng: 9
15 20222
Tổng: 4
87296
Tổng: 5
01067
Tổng: 3
54045
Tổng: 9
93649
Tổng: 3
79716
Tổng: 7
38114
Tổng: 5
19117
Tổng: 8
87354
Tổng: 9
16 55431
Tổng: 4
89562
Tổng: 8
18513
Tổng: 4
36554
Tổng: 9
17713
Tổng: 4
90524
Tổng: 6
77064
Tổng: 0
48715
Tổng: 6
17 88041
Tổng: 5
38755
Tổng: 0
04440
Tổng: 4
87347
Tổng: 1
58553
Tổng: 8
68274
Tổng: 1
66327
Tổng: 9
54182
Tổng: 0
55890
Tổng: 9
18 46384
Tổng: 2
29996
Tổng: 5
90202
Tổng: 2
80436
Tổng: 9
69049
Tổng: 3
87190
Tổng: 9
36713
Tổng: 4
92993
Tổng: 2
14894
Tổng: 3
19 76930
Tổng: 3
92264
Tổng: 0
39218
Tổng: 9
78864
Tổng: 0
49968
Tổng: 4
66449
Tổng: 3
53393
Tổng: 2
75303
Tổng: 3
62198
Tổng: 7
20 71085
Tổng: 3
88182
Tổng: 0
04348
Tổng: 2
58953
Tổng: 8
78195
Tổng: 4
71808
Tổng: 8
25496
Tổng: 5
10211
Tổng: 2
50221
Tổng: 3
21 78645
Tổng: 9
89665
Tổng: 1
76044
Tổng: 8
89291
Tổng: 0
85198
Tổng: 7
81571
Tổng: 8
27404
Tổng: 4
17965
Tổng: 1
44823
Tổng: 5
22 74954
Tổng: 9
41055
Tổng: 0
43218
Tổng: 9
31695
Tổng: 4
24547
Tổng: 1
50846
Tổng: 0
04093
Tổng: 2
60652
Tổng: 7
76777
Tổng: 4
23 28383
Tổng: 1
25351
Tổng: 6
38074
Tổng: 1
77318
Tổng: 9
29213
Tổng: 4
97140
Tổng: 4
15361
Tổng: 7
63437
Tổng: 0
79436
Tổng: 9
24 97132
Tổng: 5
16480
Tổng: 8
71400
Tổng: 0
97285
Tổng: 3
97218
Tổng: 9
49677
Tổng: 4
22857
Tổng: 2
24832
Tổng: 5
08154
Tổng: 9
25 20653
Tổng: 8
09401
Tổng: 1
88460
Tổng: 6
99368
Tổng: 4
87109
Tổng: 9
36768
Tổng: 4
69502
Tổng: 2
28670
Tổng: 7
59509
Tổng: 9
26 98409
Tổng: 9
07631
Tổng: 4
15972
Tổng: 9
32047
Tổng: 1
41717
Tổng: 8
46970
Tổng: 7
00558
Tổng: 3
89151
Tổng: 6
93712
Tổng: 3
27 16440
Tổng: 4
70968
Tổng: 4
80965
Tổng: 1
02541
Tổng: 5
29667
Tổng: 3
62171
Tổng: 8
09155
Tổng: 0
89617
Tổng: 8
28 83926
Tổng: 8
89075
Tổng: 2
20182
Tổng: 0
47202
Tổng: 2
57318
Tổng: 9
13149
Tổng: 3
56590
Tổng: 9
68144
Tổng: 8
29 11699
Tổng: 8
59903
Tổng: 3
58339
Tổng: 2
87354
Tổng: 9
38892
Tổng: 1
92303
Tổng: 3
75965
Tổng: 1
30 67466
Tổng: 2
89914
Tổng: 5
59924
Tổng: 6
12512
Tổng: 3
58839
Tổng: 2
96409
Tổng: 9
96955
Tổng: 0
31 12239
Tổng: 2
39725
Tổng: 7
50267
Tổng: 3
92467
Tổng: 3

Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.

Các thông số của bảng thống kê bao gồm:

  • Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
  • Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
  • Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
  • Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).

Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc