Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

1 16705
2 49265
3 25649
4 75757
5 76191
6 45370
7 39597
8 20040
9 78014
10 81191
11 04942
12 18452
13 60762
14 62940
15 44221
16 48260
17 53363
18 45282
19 62857
20 91869
21
22
23
24
25 52371
26 34164
27 72859
28 87219
29
30
31

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
40
2 lần
57
2 lần
91
2 lần
05
1 lần
14
1 lần
Bộ sốSố lượt về
19
1 lần
21
1 lần
42
1 lần
49
1 lần
52
1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
00
0 lần
01
0 lần
02
0 lần
03
0 lần
04
0 lần
Bộ sốSố lượt về
06
0 lần
07
0 lần
08
0 lần
09
0 lần
10
0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 4 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 4 lần Tổng 9: 1 lần