Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đít XSMB

Chọn số ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20/10/2021
49
19/10/2021
47
18/10/2021
09
17/10/2021
40
16/10/2021
67
15/10/2021
18
14/10/2021
19
13/10/2021
22
12/10/2021
18
11/10/2021
42
Tổng1
3
1
0
4
0
1
0
0
0

Thống kê số lần về từng đầu trong 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 3 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 4 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20/10/2021
49
19/10/2021
47
18/10/2021
09
17/10/2021
40
16/10/2021
67
15/10/2021
18
14/10/2021
19
13/10/2021
22
12/10/2021
18
11/10/2021
42
Tổng1
0
2
0
0
0
0
2
2
3

Thống kê số lần từng đuôi (đít) giải đặc biệt trong10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 2 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 3 lần về