Thống kê đầu đuôi, đầu đít miền Bắc

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Chọn số ngày:

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây

37
06
01
03
94
64
31
70
00
52
84
67
76
00
89
74
44
66
24
46
74
79
47
75
61
41
10
19
64
09
Số lần6
2
1
2
4
1
5
6
2
1

Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 6 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 2 lần về
 • Đầu 4: 4 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 5 lần về
 • Đầu 7: 6 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây

37
06
01
03
94
64
31
70
00
52
84
67
76
00
89
74
44
66
24
46
74
79
47
75
61
41
10
19
64
09
Tổng4
4
1
1
8
1
4
3
0
4

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 4 lần về
 • Đít 1: 4 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 1 lần về
 • Đít 4: 8 lần về
 • Đít 5: 1 lần về
 • Đít 6: 4 lần về
 • Đít 7: 3 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 4 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất

1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng8
7
5
5
1
1
3
4
2
1
 • Tổng 0: 8 lần về
 • Tổng 1: 7 lần về
 • Tổng 2: 5 lần về
 • Tổng 3: 5 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 3 lần về
 • Tổng 7: 4 lần về
 • Tổng 8: 2 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về

Bình luận