Thống kê đầu đuôi, đầu đít miền Bắc

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Chọn số ngày:

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây

96
39
67
90
02
97
69
87
26
55
09
65
26
33
51
88
56
27
24
70
12
02
32
31
90
78
98
43
98
82
Số lần3
1
4
4
1
3
3
2
3
6

Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 3 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 4 lần về
 • Đầu 3: 4 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 3 lần về
 • Đầu 6: 3 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 3 lần về
 • Đầu 9: 6 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây

96
39
67
90
02
97
69
87
26
55
09
65
26
33
51
88
56
27
24
70
12
02
32
31
90
78
98
43
98
82
Tổng3
2
5
2
1
2
4
4
4
3

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 3 lần về
 • Đít 1: 2 lần về
 • Đít 2: 5 lần về
 • Đít 3: 2 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 2 lần về
 • Đít 6: 4 lần về
 • Đít 7: 4 lần về
 • Đít 8: 4 lần về
 • Đít 9: 3 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất

1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng2
2
3
2
1
8
5
5
2
4
 • Tổng 0: 2 lần về
 • Tổng 1: 2 lần về
 • Tổng 2: 3 lần về
 • Tổng 3: 2 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 8 lần về
 • Tổng 6: 5 lần về
 • Tổng 7: 5 lần về
 • Tổng 8: 2 lần về
 • Tổng 9: 4 lần về

Bình luận