Thống kê XSMB 90 ngày - Thống kê lô hay về KQXSMB 90 ngày

Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
09
về 4 lần
74
về 4 lần
33
về 3 lần
45
về 3 lần
47
về 3 lần
52
về 3 lần
53
về 3 lần
61
về 3 lần
64
về 3 lần
66
về 3 lần
00
về 2 lần
10
về 2 lần
12
về 2 lần
19
về 2 lần
34
về 2 lần
35
về 2 lần
38
về 2 lần
39
về 2 lần
41
về 2 lần
44
về 2 lần
67
về 2 lần
69
về 2 lần
79
về 2 lần
89
về 2 lần
01
về 1 lần
03
về 1 lần
06
về 1 lần
07
về 1 lần
13
về 1 lần
22
về 1 lần
23
về 1 lần
24
về 1 lần
31
về 1 lần
32
về 1 lần
36
về 1 lần
37
về 1 lần
42
về 1 lần
46
về 1 lần
48
về 1 lần
49
về 1 lần
56
về 1 lần
70
về 1 lần
71
về 1 lần
73
về 1 lần
75
về 1 lần
76
về 1 lần
82
về 1 lần
84
về 1 lần
85
về 1 lần
86
về 1 lần
Bộ sốSố lượt về
88
về 1 lần
94
về 1 lần
98
về 1 lần
99
về 1 lần
02
về 0 lần
04
về 0 lần
05
về 0 lần
08
về 0 lần
11
về 0 lần
14
về 0 lần
15
về 0 lần
16
về 0 lần
17
về 0 lần
18
về 0 lần
20
về 0 lần
21
về 0 lần
25
về 0 lần
26
về 0 lần
27
về 0 lần
28
về 0 lần
29
về 0 lần
30
về 0 lần
40
về 0 lần
43
về 0 lần
50
về 0 lần
51
về 0 lần
54
về 0 lần
55
về 0 lần
57
về 0 lần
58
về 0 lần
59
về 0 lần
60
về 0 lần
62
về 0 lần
63
về 0 lần
65
về 0 lần
68
về 0 lần
72
về 0 lần
77
về 0 lần
78
về 0 lần
80
về 0 lần
81
về 0 lần
83
về 0 lần
87
về 0 lần
90
về 0 lần
91
về 0 lần
92
về 0 lần
93
về 0 lần
95
về 0 lần
96
về 0 lần
97
về 0 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 10 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 8 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 15 lần Đuôi 3: 10 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 14 lần Đuôi 4: 14 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 7 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 6 lần
Đầu 6: 13 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 9 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 13 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 9 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 16 lần Tổng 9: 8 lần

Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
79
về 35 lần
90
về 35 lần
20
về 34 lần
42
về 34 lần
99
về 34 lần
11
về 33 lần
49
về 33 lần
89
về 33 lần
10
về 32 lần
41
về 31 lần
15
về 30 lần
61
về 30 lần
16
về 29 lần
26
về 29 lần
52
về 29 lần
56
về 29 lần
59
về 29 lần
83
về 29 lần
39
về 28 lần
47
về 28 lần
91
về 28 lần
93
về 28 lần
97
về 28 lần
00
về 27 lần
02
về 27 lần
03
về 27 lần
09
về 27 lần
28
về 27 lần
35
về 27 lần
78
về 27 lần
86
về 27 lần
13
về 26 lần
14
về 26 lần
21
về 26 lần
25
về 26 lần
27
về 26 lần
31
về 26 lần
32
về 26 lần
65
về 26 lần
71
về 26 lần
33
về 25 lần
50
về 25 lần
63
về 25 lần
69
về 25 lần
84
về 25 lần
87
về 25 lần
88
về 25 lần
95
về 25 lần
05
về 24 lần
18
về 24 lần
Bộ sốSố lượt về
37
về 24 lần
38
về 24 lần
44
về 24 lần
53
về 24 lần
66
về 24 lần
67
về 24 lần
81
về 24 lần
19
về 23 lần
24
về 23 lần
51
về 23 lần
62
về 23 lần
74
về 23 lần
75
về 23 lần
82
về 23 lần
92
về 23 lần
17
về 22 lần
23
về 22 lần
40
về 22 lần
43
về 22 lần
45
về 22 lần
70
về 22 lần
94
về 22 lần
07
về 21 lần
22
về 21 lần
29
về 21 lần
54
về 21 lần
57
về 21 lần
64
về 21 lần
76
về 21 lần
80
về 21 lần
96
về 21 lần
98
về 21 lần
12
về 20 lần
60
về 20 lần
85
về 20 lần
06
về 19 lần
77
về 19 lần
34
về 18 lần
68
về 18 lần
73
về 18 lần
08
về 17 lần
36
về 17 lần
46
về 17 lần
72
về 17 lần
04
về 16 lần
58
về 16 lần
30
về 15 lần
48
về 15 lần
55
về 15 lần
01
về 11 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 216 lần Đuôi 0: 253 lần Tổng 0: 223 lần
Đầu 1: 265 lần Đuôi 1: 258 lần Tổng 1: 246 lần
Đầu 2: 255 lần Đuôi 2: 243 lần Tổng 2: 258 lần
Đầu 3: 230 lần Đuôi 3: 246 lần Tổng 3: 224 lần
Đầu 4: 248 lần Đuôi 4: 219 lần Tổng 4: 229 lần
Đầu 5: 232 lần Đuôi 5: 238 lần Tổng 5: 252 lần
Đầu 6: 236 lần Đuôi 6: 233 lần Tổng 6: 262 lần
Đầu 7: 231 lần Đuôi 7: 238 lần Tổng 7: 251 lần
Đầu 8: 252 lần Đuôi 8: 214 lần Tổng 8: 247 lần
Đầu 9: 265 lần Đuôi 9: 288 lần Tổng 9: 238 lần

Bình luận

Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.

Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt

Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:

Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày

Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày

Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày

Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngàyThống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô

XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:

Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất

Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất

Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất

Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.