Thống Kê 100 ngày gần đây nhất - Thống Kê Lô Tô, Giải Đặc Biệt 100 ngày

Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
15
về 4 lần
02
về 3 lần
22
về 3 lần
51
về 3 lần
79
về 3 lần
86
về 3 lần
20
về 2 lần
23
về 2 lần
30
về 2 lần
37
về 2 lần
39
về 2 lần
44
về 2 lần
48
về 2 lần
56
về 2 lần
58
về 2 lần
61
về 2 lần
66
về 2 lần
68
về 2 lần
73
về 2 lần
76
về 2 lần
78
về 2 lần
80
về 2 lần
95
về 2 lần
97
về 2 lần
98
về 2 lần
03
về 1 lần
04
về 1 lần
06
về 1 lần
08
về 1 lần
09
về 1 lần
10
về 1 lần
11
về 1 lần
14
về 1 lần
19
về 1 lần
21
về 1 lần
24
về 1 lần
25
về 1 lần
28
về 1 lần
29
về 1 lần
31
về 1 lần
32
về 1 lần
33
về 1 lần
34
về 1 lần
36
về 1 lần
40
về 1 lần
41
về 1 lần
42
về 1 lần
43
về 1 lần
46
về 1 lần
47
về 1 lần
Bộ sốSố lượt về
50
về 1 lần
52
về 1 lần
59
về 1 lần
62
về 1 lần
65
về 1 lần
67
về 1 lần
69
về 1 lần
71
về 1 lần
72
về 1 lần
77
về 1 lần
83
về 1 lần
85
về 1 lần
87
về 1 lần
88
về 1 lần
89
về 1 lần
93
về 1 lần
94
về 1 lần
99
về 1 lần
00
về 0 lần
01
về 0 lần
05
về 0 lần
07
về 0 lần
12
về 0 lần
13
về 0 lần
16
về 0 lần
17
về 0 lần
18
về 0 lần
26
về 0 lần
27
về 0 lần
35
về 0 lần
38
về 0 lần
45
về 0 lần
49
về 0 lần
53
về 0 lần
54
về 0 lần
55
về 0 lần
57
về 0 lần
60
về 0 lần
63
về 0 lần
64
về 0 lần
70
về 0 lần
74
về 0 lần
75
về 0 lần
81
về 0 lần
82
về 0 lần
84
về 0 lần
90
về 0 lần
91
về 0 lần
92
về 0 lần
96
về 0 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 12 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 11 lần Đuôi 3: 9 lần Tổng 3: 11 lần
Đầu 4: 10 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 10 lần Đuôi 5: 9 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 8 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 10 lần Đuôi 8: 13 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 12 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
62
về 40 lần
08
về 38 lần
05
về 37 lần
72
về 36 lần
80
về 36 lần
97
về 36 lần
24
về 34 lần
52
về 34 lần
66
về 34 lần
83
về 34 lần
19
về 33 lần
22
về 33 lần
43
về 33 lần
79
về 33 lần
92
về 33 lần
09
về 32 lần
30
về 32 lần
32
về 32 lần
36
về 32 lần
61
về 32 lần
03
về 31 lần
15
về 31 lần
51
về 31 lần
89
về 31 lần
73
về 30 lần
75
về 30 lần
02
về 29 lần
14
về 29 lần
26
về 29 lần
56
về 29 lần
57
về 29 lần
59
về 29 lần
67
về 29 lần
68
về 29 lần
71
về 29 lần
87
về 29 lần
94
về 29 lần
23
về 28 lần
40
về 28 lần
48
về 28 lần
86
về 28 lần
93
về 28 lần
96
về 28 lần
04
về 27 lần
07
về 27 lần
21
về 27 lần
28
về 27 lần
46
về 27 lần
69
về 27 lần
78
về 27 lần
Bộ sốSố lượt về
84
về 27 lần
00
về 26 lần
06
về 26 lần
10
về 26 lần
18
về 26 lần
29
về 26 lần
34
về 26 lần
49
về 26 lần
50
về 26 lần
60
về 26 lần
64
về 26 lần
11
về 25 lần
37
về 25 lần
39
về 25 lần
42
về 25 lần
74
về 25 lần
88
về 25 lần
95
về 25 lần
17
về 24 lần
20
về 24 lần
31
về 24 lần
33
về 24 lần
35
về 24 lần
47
về 24 lần
55
về 24 lần
13
về 23 lần
16
về 23 lần
27
về 23 lần
53
về 23 lần
82
về 23 lần
99
về 23 lần
01
về 22 lần
12
về 22 lần
44
về 22 lần
54
về 22 lần
65
về 22 lần
70
về 22 lần
98
về 22 lần
38
về 21 lần
63
về 21 lần
76
về 21 lần
81
về 21 lần
90
về 21 lần
91
về 21 lần
85
về 20 lần
25
về 19 lần
41
về 18 lần
45
về 18 lần
58
về 17 lần
77
về 16 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 295 lần Đuôi 0: 267 lần Tổng 0: 262 lần
Đầu 1: 262 lần Đuôi 1: 250 lần Tổng 1: 262 lần
Đầu 2: 270 lần Đuôi 2: 307 lần Tổng 2: 279 lần
Đầu 3: 265 lần Đuôi 3: 275 lần Tổng 3: 254 lần
Đầu 4: 249 lần Đuôi 4: 267 lần Tổng 4: 262 lần
Đầu 5: 264 lần Đuôi 5: 250 lần Tổng 5: 281 lần
Đầu 6: 286 lần Đuôi 6: 277 lần Tổng 6: 291 lần
Đầu 7: 269 lần Đuôi 7: 262 lần Tổng 7: 269 lần
Đầu 8: 274 lần Đuôi 8: 260 lần Tổng 8: 288 lần
Đầu 9: 266 lần Đuôi 9: 285 lần Tổng 9: 252 lần

Bình luận