Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê theo đầu đuôi lô tô Miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
3
3
4
3
1
4
2
3
4
2
4
3
3
3
3
0
2
3
4
3
2
4
3
2
3
4
1
1
3
6
4
4
1
2
2
3
0
2
3
2
6
2
1
1
3
1
5
3
1
4
3
3
7
3
2
2
1
1
1
4
3
3
3
3
3
4
1
2
2
6
7
5
2
0
1
2
0
2
4
1
5
1
2
2
5
0
3
4
3
2
5
2
2
5
1
0
3
4
1
2
2
4
6
1
3
2
4
2
4
5
2
3
3
3
1
0
4
2
0
7
3
1
2
4
2
2
5
1
3
2
1
1
3
4
4
7
1
1
0
4
3
4
5
1
4
1
3
2
4
2
4
1
3
3
2
4
1
3
3
4
1
2
5
3
4
2
2
1
3
1
3
5
1
3
4
3
2
2
2
2
4
4
2
2
3
4
3
1
3
4
1
4
3
2
2
2
5
1
Tổng49
66
66
59
61
50
53
47
48
41
 • Đầu 0: 49 lần về
 • Đầu 1: 66 lần về
 • Đầu 2: 66 lần về
 • Đầu 3: 59 lần về
 • Đầu 4: 61 lần về
 • Đầu 5: 50 lần về
 • Đầu 6: 53 lần về
 • Đầu 7: 47 lần về
 • Đầu 8: 48 lần về
 • Đầu 9: 41 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 20 ngày gần đây nhất

ĐuôiNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
1
3
3
1
2
5
2
5
4
2
3
4
4
2
1
2
3
2
3
4
4
1
1
1
2
2
4
5
3
2
3
7
2
2
2
2
3
1
3
1
2
5
3
1
3
6
2
1
2
3
4
1
5
2
1
3
4
2
0
3
2
2
5
3
0
4
5
3
2
4
2
5
1
3
3
2
2
3
4
1
2
0
3
2
4
4
6
1
3
2
5
0
5
6
1
1
2
2
1
2
3
3
3
4
2
3
3
3
1
5
4
1
4
2
3
4
1
2
3
2
3
1
2
4
3
3
2
4
1
8
2
1
0
3
2
1
4
5
10
1
0
3
1
3
5
0
2
2
2
3
1
5
0
1
3
5
2
5
3
2
2
0
5
4
1
4
1
5
4
1
3
4
4
2
3
3
2
1
2
4
1
2
4
4
1
3
5
1
2
1
1
4
2
3
3
2
6
3
Tổng55
54
48
52
57
53
45
59
61
56
 • Đầu 0: 55 lần về
 • Đầu 1: 54 lần về
 • Đầu 2: 48 lần về
 • Đầu 3: 52 lần về
 • Đầu 4: 57 lần về
 • Đầu 5: 53 lần về
 • Đầu 6: 45 lần về
 • Đầu 7: 59 lần về
 • Đầu 8: 61 lần về
 • Đầu 9: 56 lần về

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

 • Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
 • Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
 • Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.

Xem thêm