Lô hay về trong 30 ngày - Thống kê giải đặc biệt 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 30 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
16
về 2 lần
26
về 2 lần
70
về 2 lần
71
về 2 lần
00
về 1 lần
01
về 1 lần
10
về 1 lần
12
về 1 lần
13
về 1 lần
21
về 1 lần
29
về 1 lần
41
về 1 lần
48
về 1 lần
49
về 1 lần
52
về 1 lần
57
về 1 lần
59
về 1 lần
62
về 1 lần
69
về 1 lần
73
về 1 lần
75
về 1 lần
84
về 1 lần
85
về 1 lần
91
về 1 lần
94
về 1 lần
99
về 1 lần
02
về 0 lần
03
về 0 lần
04
về 0 lần
05
về 0 lần
06
về 0 lần
07
về 0 lần
08
về 0 lần
09
về 0 lần
11
về 0 lần
14
về 0 lần
15
về 0 lần
17
về 0 lần
18
về 0 lần
19
về 0 lần
20
về 0 lần
22
về 0 lần
23
về 0 lần
24
về 0 lần
25
về 0 lần
27
về 0 lần
28
về 0 lần
30
về 0 lần
31
về 0 lần
32
về 0 lần
Bộ sốSố lượt về
33
về 0 lần
34
về 0 lần
35
về 0 lần
36
về 0 lần
37
về 0 lần
38
về 0 lần
39
về 0 lần
40
về 0 lần
42
về 0 lần
43
về 0 lần
44
về 0 lần
45
về 0 lần
46
về 0 lần
47
về 0 lần
50
về 0 lần
51
về 0 lần
53
về 0 lần
54
về 0 lần
55
về 0 lần
56
về 0 lần
58
về 0 lần
60
về 0 lần
61
về 0 lần
63
về 0 lần
64
về 0 lần
65
về 0 lần
66
về 0 lần
67
về 0 lần
68
về 0 lần
72
về 0 lần
74
về 0 lần
76
về 0 lần
77
về 0 lần
78
về 0 lần
79
về 0 lần
80
về 0 lần
81
về 0 lần
82
về 0 lần
83
về 0 lần
86
về 0 lần
87
về 0 lần
88
về 0 lần
89
về 0 lần
90
về 0 lần
92
về 0 lần
93
về 0 lần
95
về 0 lần
96
về 0 lần
97
về 0 lần
98
về 0 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 2 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 3 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 5 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 2 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 2 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 0 lần

Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 30 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
10
về 15 lần
36
về 14 lần
62
về 13 lần
73
về 13 lần
07
về 12 lần
13
về 12 lần
44
về 12 lần
52
về 12 lần
99
về 12 lần
12
về 11 lần
18
về 11 lần
43
về 11 lần
48
về 11 lần
59
về 11 lần
70
về 11 lần
79
về 11 lần
82
về 11 lần
91
về 11 lần
96
về 11 lần
97
về 11 lần
17
về 10 lần
19
về 10 lần
26
về 10 lần
30
về 10 lần
31
về 10 lần
66
về 10 lần
01
về 9 lần
03
về 9 lần
24
về 9 lần
28
về 9 lần
32
về 9 lần
37
về 9 lần
54
về 9 lần
55
về 9 lần
64
về 9 lần
04
về 8 lần
05
về 8 lần
14
về 8 lần
16
về 8 lần
20
về 8 lần
23
về 8 lần
29
về 8 lần
33
về 8 lần
41
về 8 lần
45
về 8 lần
46
về 8 lần
47
về 8 lần
49
về 8 lần
53
về 8 lần
57
về 8 lần
Bộ sốSố lượt về
60
về 8 lần
63
về 8 lần
71
về 8 lần
72
về 8 lần
74
về 8 lần
83
về 8 lần
87
về 8 lần
90
về 8 lần
92
về 8 lần
94
về 8 lần
98
về 8 lần
00
về 7 lần
09
về 7 lần
15
về 7 lần
21
về 7 lần
27
về 7 lần
42
về 7 lần
58
về 7 lần
61
về 7 lần
65
về 7 lần
68
về 7 lần
69
về 7 lần
75
về 7 lần
81
về 7 lần
89
về 7 lần
02
về 6 lần
06
về 6 lần
08
về 6 lần
35
về 6 lần
38
về 6 lần
56
về 6 lần
77
về 6 lần
78
về 6 lần
80
về 6 lần
84
về 6 lần
86
về 6 lần
88
về 6 lần
22
về 5 lần
25
về 5 lần
40
về 5 lần
50
về 5 lần
95
về 5 lần
11
về 4 lần
39
về 4 lần
67
về 4 lần
76
về 4 lần
85
về 4 lần
93
về 4 lần
34
về 3 lần
51
về 3 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 78 lần Đuôi 0: 83 lần Tổng 0: 96 lần
Đầu 1: 96 lần Đuôi 1: 74 lần Tổng 1: 83 lần
Đầu 2: 76 lần Đuôi 2: 90 lần Tổng 2: 68 lần
Đầu 3: 79 lần Đuôi 3: 89 lần Tổng 3: 72 lần
Đầu 4: 86 lần Đuôi 4: 80 lần Tổng 4: 75 lần
Đầu 5: 78 lần Đuôi 5: 66 lần Tổng 5: 78 lần
Đầu 6: 80 lần Đuôi 6: 83 lần Tổng 6: 76 lần
Đầu 7: 82 lần Đuôi 7: 83 lần Tổng 7: 84 lần
Đầu 8: 69 lần Đuôi 8: 77 lần Tổng 8: 91 lần
Đầu 9: 86 lần Đuôi 9: 85 lần Tổng 9: 87 lần

Bình luận