XSMB 60 ngày - Thống kê lô, giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày

Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 60 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
79
về 3 lần
02
về 2 lần
22
về 2 lần
48
về 2 lần
56
về 2 lần
61
về 2 lần
66
về 2 lần
73
về 2 lần
78
về 2 lần
86
về 2 lần
03
về 1 lần
04
về 1 lần
09
về 1 lần
11
về 1 lần
14
về 1 lần
19
về 1 lần
20
về 1 lần
21
về 1 lần
23
về 1 lần
24
về 1 lần
25
về 1 lần
28
về 1 lần
30
về 1 lần
32
về 1 lần
34
về 1 lần
36
về 1 lần
37
về 1 lần
39
về 1 lần
40
về 1 lần
43
về 1 lần
44
về 1 lần
47
về 1 lần
50
về 1 lần
51
về 1 lần
52
về 1 lần
58
về 1 lần
65
về 1 lần
67
về 1 lần
68
về 1 lần
69
về 1 lần
72
về 1 lần
76
về 1 lần
80
về 1 lần
85
về 1 lần
87
về 1 lần
89
về 1 lần
93
về 1 lần
98
về 1 lần
99
về 1 lần
00
về 0 lần
Bộ sốSố lượt về
01
về 0 lần
05
về 0 lần
06
về 0 lần
07
về 0 lần
08
về 0 lần
10
về 0 lần
12
về 0 lần
13
về 0 lần
15
về 0 lần
16
về 0 lần
17
về 0 lần
18
về 0 lần
26
về 0 lần
27
về 0 lần
29
về 0 lần
31
về 0 lần
33
về 0 lần
35
về 0 lần
38
về 0 lần
41
về 0 lần
42
về 0 lần
45
về 0 lần
46
về 0 lần
49
về 0 lần
53
về 0 lần
54
về 0 lần
55
về 0 lần
57
về 0 lần
59
về 0 lần
60
về 0 lần
62
về 0 lần
63
về 0 lần
64
về 0 lần
70
về 0 lần
71
về 0 lần
74
về 0 lần
75
về 0 lần
77
về 0 lần
81
về 0 lần
82
về 0 lần
83
về 0 lần
84
về 0 lần
88
về 0 lần
90
về 0 lần
91
về 0 lần
92
về 0 lần
94
về 0 lần
95
về 0 lần
96
về 0 lần
97
về 0 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 60 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 5 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 8 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 10 lần
Đầu 3: 6 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 5 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 6 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 9 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 60 ngày gần đây

Bộ sốSố lượt về
97
về 27 lần
62
về 26 lần
80
về 25 lần
00
về 23 lần
15
về 23 lần
32
về 23 lần
66
về 23 lần
30
về 22 lần
05
về 21 lần
14
về 21 lần
75
về 21 lần
79
về 21 lần
09
về 20 lần
11
về 20 lần
43
về 20 lần
51
về 20 lần
84
về 20 lần
03
về 19 lần
08
về 19 lần
23
về 19 lần
24
về 19 lần
40
về 19 lần
56
về 19 lần
72
về 19 lần
73
về 19 lần
86
về 19 lần
04
về 18 lần
36
về 18 lần
48
về 18 lần
68
về 18 lần
78
về 18 lần
93
về 18 lần
07
về 17 lần
10
về 17 lần
22
về 17 lần
27
về 17 lần
28
về 17 lần
46
về 17 lần
50
về 17 lần
52
về 17 lần
57
về 17 lần
59
về 17 lần
71
về 17 lần
74
về 17 lần
87
về 17 lần
88
về 17 lần
92
về 17 lần
99
về 17 lần
16
về 16 lần
17
về 16 lần
Bộ sốSố lượt về
26
về 16 lần
29
về 16 lần
33
về 16 lần
39
về 16 lần
67
về 16 lần
69
về 16 lần
94
về 16 lần
21
về 15 lần
31
về 15 lần
34
về 15 lần
49
về 15 lần
54
về 15 lần
63
về 15 lần
65
về 15 lần
70
về 15 lần
89
về 15 lần
02
về 14 lần
12
về 14 lần
19
về 14 lần
20
về 14 lần
41
về 14 lần
55
về 14 lần
81
về 14 lần
83
về 14 lần
91
về 14 lần
18
về 13 lần
37
về 13 lần
42
về 13 lần
44
về 13 lần
53
về 13 lần
61
về 13 lần
64
về 13 lần
76
về 13 lần
96
về 13 lần
98
về 13 lần
06
về 12 lần
13
về 12 lần
25
về 12 lần
35
về 12 lần
77
về 12 lần
82
về 12 lần
01
về 11 lần
38
về 11 lần
85
về 11 lần
95
về 11 lần
45
về 10 lần
47
về 9 lần
58
về 9 lần
60
về 7 lần
90
về 7 lần

Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 60 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 174 lần Đuôi 0: 166 lần Tổng 0: 156 lần
Đầu 1: 166 lần Đuôi 1: 153 lần Tổng 1: 146 lần
Đầu 2: 162 lần Đuôi 2: 172 lần Tổng 2: 181 lần
Đầu 3: 161 lần Đuôi 3: 165 lần Tổng 3: 150 lần
Đầu 4: 148 lần Đuôi 4: 167 lần Tổng 4: 158 lần
Đầu 5: 158 lần Đuôi 5: 150 lần Tổng 5: 179 lần
Đầu 6: 162 lần Đuôi 6: 166 lần Tổng 6: 175 lần
Đầu 7: 172 lần Đuôi 7: 161 lần Tổng 7: 153 lần
Đầu 8: 164 lần Đuôi 8: 153 lần Tổng 8: 174 lần
Đầu 9: 153 lần Đuôi 9: 167 lần Tổng 9: 148 lần

Bình luận