Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2024 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

142932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
210956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
362495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
410240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
538267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
672794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
769618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
891089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
948877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
1073732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
1128285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
1213113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
1368586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
1491138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
1563261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
1695539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
1776553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
1854998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1914609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2070964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
2145819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2236910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2387441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2461661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2577375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2620347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
2761579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
2868274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
2975346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
3008524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
3147666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ sốSố lượt về
09
4 lần
74
4 lần
32
3 lần
33
3 lần
45
3 lần
Bộ sốSố lượt về
47
3 lần
52
3 lần
53
3 lần
61
3 lần
64
3 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

 • 02: 0 lần
 • 04: 0 lần
 • 05: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 17: 0 lần
 • 20: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 25: 0 lần
 • 26: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 43: 0 lần
 • 50: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 57: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 68: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 78: 0 lần
 • 80: 0 lần
 • 81: 0 lần
 • 83: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 92: 0 lần
 • 93: 0 lần
 • 96: 0 lần
 • 97: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 10 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 8 lần Tổng 1: 14 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 10 lần Tổng 3: 11 lần
Đầu 4: 15 lần Đuôi 4: 15 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 8 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 14 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 9 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 14 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 9 lần
Đầu 9: 5 lần Đuôi 9: 17 lần Tổng 9: 9 lần

Bình luận