Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2024 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
00
0 lần
01
0 lần
02
0 lần
03
0 lần
04
0 lần
Bộ số Số lượt về
05
0 lần
06
0 lần
07
0 lần
08
0 lần
09
0 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

 • 00: 0 lần
 • 01: 0 lần
 • 02: 0 lần
 • 03: 0 lần
 • 04: 0 lần
 • 05: 0 lần
 • 06: 0 lần
 • 07: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 09: 0 lần
 • 10: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 12: 0 lần
 • 13: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 17: 0 lần
 • 18: 0 lần
 • 19: 0 lần
 • 20: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 22: 0 lần
 • 23: 0 lần
 • 24: 0 lần
 • 25: 0 lần
 • 26: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 31: 0 lần
 • 32: 0 lần
 • 33: 0 lần
 • 34: 0 lần
 • 35: 0 lần
 • 36: 0 lần
 • 37: 0 lần
 • 38: 0 lần
 • 39: 0 lần
 • 40: 0 lần
 • 41: 0 lần
 • 42: 0 lần
 • 43: 0 lần
 • 44: 0 lần
 • 45: 0 lần
 • 46: 0 lần
 • 47: 0 lần
 • 48: 0 lần
 • 49: 0 lần
 • 50: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 52: 0 lần
 • 53: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 56: 0 lần
 • 57: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 61: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 64: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 66: 0 lần
 • 67: 0 lần
 • 68: 0 lần
 • 69: 0 lần
 • 70: 0 lần
 • 71: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 73: 0 lần
 • 74: 0 lần
 • 75: 0 lần
 • 76: 0 lần
 • 77: 0 lần
 • 78: 0 lần
 • 79: 0 lần
 • 80: 0 lần
 • 81: 0 lần
 • 82: 0 lần
 • 83: 0 lần
 • 84: 0 lần
 • 85: 0 lần
 • 86: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 88: 0 lần
 • 89: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 92: 0 lần
 • 93: 0 lần
 • 94: 0 lần
 • 95: 0 lần
 • 96: 0 lần
 • 97: 0 lần
 • 98: 0 lần
 • 99: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 0 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 0 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 0 lần Tổng 1: 0 lần
Đầu 2: 0 lần Đuôi 2: 0 lần Tổng 2: 0 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 0 lần Tổng 3: 0 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 0 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 0 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 0 lần
Đầu 6: 0 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 0 lần Đuôi 7: 0 lần Tổng 7: 0 lần
Đầu 8: 0 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 0 lần
Đầu 9: 0 lần Đuôi 9: 0 lần Tổng 9: 0 lần

Bình luận